Deze ronde is gesloten

Exploring the Top 10 Altcoins: Opportunities Beyond Bitcoin

Are you looking to diversify your crypto portfolio beyond Bitcoin? In this article, we’ll introduce you to the top 10 altcoins to watch and invest in. Introduction to Altcoins Altcoins are any cryptocurrencies that are not Bitcoin. These digital assets have their blockchains, unique features and use cases that set them apart. Investing in altcoins […]

Crypto Security 101: Protecting Your Digital Assets

Introduction to Crypto Security Crypto security covers everything from protecting your private keys to securing your digital wallet. Protecting your digital assets is one of the highest priorities when dealing with cryptocurrencies. Types of Crypto Wallets There are two main types of crypto wallets: Safeguarding Your Private Keys Your private key is the most critical […]

Crypto Trading Strategies: Maximize Your Profits

A crypto trading strategy is a set of rules and criteria that traders use to determine when to buy and sell cryptocurrencies. The primary goal is to minimize risks and maximize profits. Two essential components of a trading strategy are fundamental analysis and technical analysis. Fundamental Analysis Fundamental analysis is based on researching a project’s […]

Cryptocurrency Beginner’s Guide – Introduction to Cryptocurrency

A cryptocurrency is a digital asset designed to function as a medium of exchange. Unlike fiat currency, cryptocurrencies do not have a centralized authority, managing transactions and records. Instead, the technology used for cryptocurrency is blockchain, which records all transactions, with high levels of security and transparency. Types of Cryptocurrencies The cryptocurrency world is vast […]

Een ontleding van de Bitcoin white paper – deel II: de introductie

Tijd voor het tweede deel van serie waarin we jullie stap voor stap meenemen door de Bitcoin white paper. Vandaag gaan we de introductie bespreken! In de introductie legt Satoshi uit waarom Bitcoin nodig is en duiken we in het gedachtegoed dat ten grondslag heeft gelegen aan het ontstaan van Bitcoin. In essentie pleit Satoshi […]

Een ontleding van de Bitcoin white paper – deel I: de abstract

In oktober 2008 werd onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto de Bitcoin white paper gepubliceerd. In een kleine acht pagina’s beschrijft hij de fundamenten van een nieuwe vorm van geld die werkt op basis van wiskunde en speltheorie in plaats van op vertrouwen. Met Bitcoin kun je zonder gebruik van tussenpersonen en zonder elkaar te hoeven […]

De scheiding der machten binnen Bitcoin

De Franse filosoof en politiek theoreticus Charles Montesquieu (1689) was de grondlegger van het idee van de scheiding der machten, ook wel de trias politica genoemd. Het idee was dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht van elkaar gescheiden moeten zijn om de maatschappij op een goede manier te laten functioneren. Montesquieu pleitte […]

Lightning Network – deel III

We zijn alweer aangekomen bij het derde deel van de serie over het Lightning Network! Nadat we je mee hebben genomen van de vraag waarom het netwerk nodig is tot de basis van het protocol, gaan we vandaag voorzichtig meer de diepte in. We hebben gezien hoe je met behulp van jouw kanaal met Starbucks […]

Lightning Network – deel II

In onze vorige blogpost hebben we het schaalprobleem van blockchain besproken, hoe het Lightning Network een oplossing kan bieden en wat een payment channel precies is. Verder hebben we gezien hoe Alice een betalingskanaal met de Starbucks heeft geopend. Maar hoe werkt het nu als Alice een persoon of bedrijf wil betalen waar ze geen […]