Deze ronde is gesloten

Tijd voor het tweede deel van serie waarin we jullie stap voor stap meenemen door de Bitcoin white paper. Vandaag gaan we de introductie bespreken! In de introductie legt Satoshi uit waarom Bitcoin nodig is en duiken we in het gedachtegoed dat ten grondslag heeft gelegen aan het ontstaan van Bitcoin.

In essentie pleit Satoshi in de introductie voor een digitale vorm van cash geld. Hij legt uit waarom we Bitcoin nodig hebben. Met fysiek geld kunnen mensen elkaar betalen zonder aangewezen te zijn op financiële tussenpersonen. Wil je digitaal geld overmaken? Dan ontkwam je er, tot de komst van Bitcoin, niet aan om een tussenpersoon in te schakelen. Dit heeft volgens Satoshi drie gevolgen:

  1. De transactiekosten nemen toe: fysiek geld overhandigen is gratis, digitaal geld overmaken kost geld. Tussenpersonen moeten betaald worden voor hun diensten.
  2. Het gaat ten koste van privacy: verkopers en tussenpersonen moeten precies weten met wie ze te maken hebben omdat er problemen met de transactie kunnen optreden.
  3. Financiële tussenpersonen hebben de macht en kunnen transacties censureren, mensen uitsluiten van het financiële systeem. Een gecentraliseerd systeem is gevoelig voor politiek.

Voordat we hier al te veel weggeven is het tijd om naar de tekst te gaan. Veel leesplezier!

De introductie

Commerce on the Internet has come to rely almost exclusively on financial institutions serving as trusted third parties to process electronic payments. While the system works well enough for most transactions, it still suffers from the inherent weaknesses of the trust based model.

Bijna iedere aankoop die je online doet gaat via allerlei financiële tussenpersonen die als vertrouwde derden het proces van elektronische betalingen begeleiden. Bij een gemiddelde online aankoop zijn er al drie financiële tussenpersonen betrokken. De bank van de koper, de bank van de verkopen en de betalingsverwerker (Ogone/Adyen). Al deze partijen moeten geld verdienen en al deze partijen leggen gegevens vast.

We zijn voor onze online betalingen dus sterk afhankelijk van banken en creditcardmaatschappijen. Hoewel het systeem prima werkt voor de meeste transacties, kent het zwaktes die inherent zijn aan een systeem dat op basis van vertrouwen functioneert. De kracht van Bitcoin is dat het element van vertrouwen wordt weggenomen uit het systeem en wordt vervangen door wiskunde en speltheorie. De geschiedenis heeft meerdere malen uitgewezen dat onze banken en andere financiële instellingen niet altijd goed met dat vertrouwen zijn omgesprongen. Tijd voor een nieuw systeem.

Completely non-reversible transactions are not really possible, since financial institutions cannot avoid mediating disputes. The cost of mediation increases transaction costs, limiting the minimum practical transaction size and cutting off the possibility for small casual transactions, and there is a broader cost in the loss of ability to make non-reversible payments for nonreversible services.

Want welke zwaktes komen er voort uit een op vertrouwen gebaseerd systeem? De voornaamste zwakte is volgens Satoshi het feit dat transacties kunnen worden teruggedraaid. Hij is ervan overtuigd dat het huidige systeem, waarin we online vaak met creditcards betalen, in de toekomst vervangen zal worden. Bij een creditcardbetaling moet de kopende partij vaak veel persoonsgegevens achterlaten. Denk hierbij aan het facturatieadres en de driecijferige code die achterop de creditcard staat. In Bitcoin land komt dit neer op het overhandigen van je private key aan iedere winkel waar je boodschappen doet.

Als gevolg van deze beveiligingszwakte wordt er veel gefraudeerd met creditcards en dat heeft op zijn beurt weer geleid tot hoge transactiekosten en terugvorderingen waar de winkeliers mee moeten dealen. Creditcard aanbieders zijn ieder jaar veel geld kwijt aan het afhandelen van fraudezaken. Deze kosten worden vervolgens doorberekend aan de winkeliers die ze doorbelasten op de consument door hogere prijzen te vragen voor hun goederen en diensten.

De mogelijkheid om transacties terug te draaien zorgt dus voor relatief hoge transactiekosten en daardoor ook voor beperkte mogelijkheden voor microtransacties. Daarnaast is het systeem volgens Satoshi gevaarlijke voor dienstverleners die niet-omkeerbare diensten verlenen, denk bijvoorbeeld aan muziek downloads.

With the possibility of reversal, the need for trust spreads. Merchants must be wary of their customers, hassling them for more information than they would otherwise need. A certain percentage of fraud is accepted as unavoidable. These costs and payment uncertainties can be avoided in person by using physical currency, but no mechanism exists to make payments over a communications channel without a trusted party.

Een ander negatief gevolg van de mogelijkheid om transacties terug te draaien is dat het ten koste gaat van onze privacy. Om hun producten en diensten met vertrouwen aan te kunnen bieden hebben aanbieders meer persoonsgegevens van hun klanten nodig.

Satoshi presenteerde zijn white paper oorspronkelijk in een mailinglijst voor cypherpunks. Voor cypherpunks is privacy een belangrijk mensenrecht en het is dan ook niet gek dat dit punt hier terugkomt in de white paper. Cypherpunks zien privacy als een noodzakelijk goed in het digitale tijdperk. Privacy moet je in deze context niet lezen als volledige geheimhouding van gegevens. Privézaken zijn gegevens die je niet met de hele wereld wilt delen en een geheime zaak is iets waarvan je wilt dat niemand het weet. Privacy is voor cypherpunks de kracht om jezelf selectief aan de wereld te kunnen openbaren.[1]

Behalve dat het verplicht delen van informatie schadelijk is voor je privacy, maakt het gebruik van tussenpersonen het systeem ook gevoelig voor censuur. De afhankelijkheid van financiële tussenpersonen betekent dat deze bepalen welke transacties doorgang mogen vinden, kunnen ze je tegoeden bevriezen en is de beveiliging in handen van derden.

What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party. Transactions that are computationally impractical to reverse would protect sellers from fraud, and routine escrow mechanisms could easily be implemented to protect buyers.

Wat we volgens Satoshi nodig hebben is een systeem voor het doen van digitale betaling waarin we niet afhankelijk zijn van vertrouwde tussenpersonen. Wat we nodig hebben is Bitcoin. Een op cryptografie en speltheorie gebaseerd system in plaats van een op vertrouwen gebaseeerd system. Grappig feit is dat de destijds reeds bejaarde econoom Milton Friedman de noodzaak en komst van internet-geld voorspelde op het moment dat het internet nog maar enkele jaren bestond.

In this paper, we propose a solution to the double-spending problem using a peer-to-peer distributed timestamp server to generate computational proof of the chronological order of transactions. The system is secure as long as honest nodes collectively control more CPU power than any cooperating group of attacker nodes.

We moeten naar een systeem waarin we online op een vergelijkbare manier betalingen kunnen doen zoals we dat met cash geld in de fysieke wereld kunnen. Hoe? Door het in het eerste deel besproken double-spending probleem op te lossen. We moeten van een gecentraliseerd systeem naar een decentraal systeem. Volgens Satoshi is het beter om transacties zelf te verifiëren dan te moeten vertrouwen op een derde partij. Zeker als het gaat om geld. De onomkeerbaarheid van transacties binnen Bitcoin zorgen voor een robuust systeem waar we op kunnen vertrouwen. Het systeem is veilig zo lang het merendeel van de deelnemers aan het netwerk eerlijk is en daar zorgt de beloning die de miners krijgen voor. Wil jij weten hoe de machten binnen Bitcoin precies verdeeld zijn? Dan hebben wij een leuk artikel voor je.

Dit was hem weer voor deze week! Volgende week gaan we kijken naar transacties. Hoe is een bitcoin transactie opgebouwd en hoe werken transacties precies? Dat gaat een iets technischer verhaal worden, maar we gaan ons best doen om het zo leesbaar mogelijk te maken.

Met dank aan @henqnl en anderen uit de Telegram groep van De Bitcoin Show en Bitcoin Nederland voor het meedenken en de waardevolle feedback. Op naar het volgende deel!


[1] https://www.activism.net/caypherpunk/manifesto.html